||
operatief herstel van aneurysma van truncus brachiocephalicus met transplantaat via incisie van thorax (verrichting)
operatief herstel van aneurysma van truncus brachiocephalicus met transplantaat via incisie van thorax
operatief herstel van aneurysma van arteria anonyma met transplantaat via incisie van thorax
operatief herstel van aneurysma van truncus brachiocephalicus met graft via incisie van thorax
operatief herstel van aneurysma van arteria innominata met transplantaat via incisie van borstkas
Repair of aneurysm with graft of innominate artery by thoracic incision
Id34233009
StatusDefined