||
implantaat voor drainage van voorste oogkamer (fysiek object)
implantaat voor drainage van voorste oogkamer
shunt voor glaucoombehandeling
drainagehulpmiddel voor glaucoom
implantaat voor drainage van VOK
drainage-implantaat voor behandeling van glaucoom
Anterior chamber drainage tube
Glaucoma tube shunt
Glaucoma shunt device
Id303276004
StatusPrimitive
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar GMDN
|