||
bevinding betreffende sensatie van schildklier (bevinding)
bevinding betreffende sensatie van schildklier
bevinding betreffende sensatie van glandula thyroidea
bevinding betreffende sensatie van thyroïd
Finding of sensation of thyroid gland
Observation of sensation of thyroid gland
Id302071006
StatusDefined
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
Target
RuleTRUE
AdviceMAP SOURCE CONCEPT CANNOT BE CLASSIFIED WITH AVAILABLE DATA
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
|