|
Alkyldimethylbenzylammonium chloride (substance)
Alkyldimethylbenzylammonium chloride
Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride
Id301714004
StatusPrimitive
|