|
bewustzijnsprobleem (bevinding)
bewustzijnsprobleem
bewustzijnsverandering
Probleem met mentaal ontvankelijk zijn voor prikkels van één of meerdere zintuigen, het alert houden van de geest en sensitiviteit ten opzichte van de externe omgeving.
bewustzijnsprobleem
Dit zijn veranderingen in het bewustzijnsniveau waardoor niet, verminderd, vertraagd of abnormaal wordt gereageerd op prikkels uit de omgeving.
Disturbance of consciousness
Impaired consciousness
Altered consciousness
Id3006004
StatusPrimitive
referentieset met verpleegkundige observaties voor thema risico op suïcide
referentieset met verpleegkundige observaties
nationale kernset patiëntproblemen
nationale kernset patiëntproblemen inclusief secties ter ordening op basis van de SNOMED-hiërarchie
DHD Diagnosethesaurus-referentieset
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
Target
RuleTRUE
AdviceMAP SOURCE CONCEPT CANNOT BE CLASSIFIED WITH AVAILABLE DATA
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
referentieset met gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar NANDA-diagnose
Target
CorrelationSNOMED CT source code not mappable to target coding scheme
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar Omaha System
Target25
CorrelationExact match map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierActual problem
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar ICF
Targetb110
CorrelationExact match map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierICF extent of problem 1-4
|