||
3-methylglutaconacidurie type 2 (aandoening)
3-methylglutaconacidurie type 2
syndroom van Barth
Erfelijke stofwisselingsaandoening die vrijwel alleen voorkomt bij jongens; een niet-functionerend enzym veroorzaakt verminderde weerstand tegen infecties, algemene spierzwakte (ook van de hartspier) en achterstand in de lichamelijke groei.
3-Methylglutaconic aciduria type 2
Barth syndrome
Id297231002
StatusPrimitive
DHD Diagnosis thesaurus reference set
RIVM authorized national diagnosis thesaurus to ICD10 complex mapping reference set
TargetE71.1
TermOverige gespecificeerde stofwisselingsstoornissen van aminozuren met vertakte keten
SNOMED CT to Orphanet simple map111
SNOMED CT to ICD-10 extended map
TargetE71.1
RuleTRUE
AdviceALWAYS E71.1
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified