|
vermogen tot menstruatiehygiëne (waarneembare entiteit)
vermogen tot menstruatiehygiëne
vermogen om activiteit voor menstruatiehygiëne uit te voeren
Ability to manage menstrual hygiene
Id284955009
StatusPrimitive