||
structuur van tak van nervus auriculotemporalis (lichaamsstructuur)
structuur van tak van nervus auriculotemporalis
tak van nervus auriculotemporalis
Branch of auriculotemporal nerve
Structure of branch of auriculotemporal nerve
Id280262003
StatusPrimitive
SNOMED CT to ICD-O simple mapC72.5
|