||
taalontwikkelingsstoornis (aandoening)
taalontwikkelingsstoornis
TOS
TOS
Deze afkorting staat voor taalontwikkelingsstoornissen. Dit zijn stoornissen in de taalontwikkeling waardoor een kind moeite heeft met het produceren en/of het begrijpen van taal (onder meer problemen met de woordenschat, auditieve verwerking, grammatica en/of spraak). Taal wordt minder goed verwerkt in de hersenen en de taalachterstand is niet het gevolg van andere oorzaken als een slecht gehoor, weinig taalaanbod of een ontwikkelingsachterstand.
Developmental language disorder
Id280032002
StatusDefined
DHD Diagnosethesaurus-referentieset
referentieset met complexe door RIVM geautoriseerde nationale 'mapping' naar ICD-10 voor diagnosethesaurus
TargetF80.9
TermOntwikkelingsstoornis van spraak of taal, niet gespecificeerd
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
TargetF80.2
RuleTRUE
AdviceALWAYS F80.2
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
|