||
geheel distaal deel van tractus gastrointestinalis (lichaamsstructuur)
geheel distaal deel van tractus gastrointestinalis
geheel distaal deel van maag-darmkanaal
Entire lower gastrointestinal tract
Id279973004
StatusPrimitive
SNOMED CT to ICD-O simple mapC26.9