||||
percutaan verwijderen van corpus alienum uit coronairarterie (verrichting)
percutaan verwijderen van corpus alienum uit coronairarterie
percutaan verwijderen van vreemd lichaam uit arteria coronaria
percutaan verwijderen van vreemd lichaam uit coronaire arterie
Percutaneous removal of foreign body from coronary artery
Id277994007
StatusDefined