|
probleem met vruchtbaarheid (bevinding)
probleem met vruchtbaarheid
fertiliteitsprobleem
Het verminderd of niet vruchtbaar zijn. Vruchtbaarheid is het vermogen om deel te nemen aan de voortplanting met als resultaat een levend kind.
Fertility problem
Id27034006
StatusPrimitive
nationale kernset patiëntproblemen inclusief secties ter ordening op basis van de SNOMED-hiërarchie
nationale kernset patiëntproblemen
referentieset voor huisartsen
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
Target
RuleTRUE
AdviceMAP SOURCE CONCEPT CANNOT BE CLASSIFIED WITH AVAILABLE DATA
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
referentieset met gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar NANDA-diagnose
Target
CorrelationSNOMED CT source code not mappable to target coding scheme
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar ICF
Targetb6600
CorrelationExact match map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierICF extent of problem 1-4
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar Omaha System
Target47
CorrelationNarrow to broad map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierActual problem
|