|
eenzaamheid (bevinding)
eenzaamheid
voelt zich eenzaam
Het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.
eenzaamheid
Gevoelens van eenzaamheid bijvoorbeeld door gebrek aan contacten met anderen, gemis van werksituatie of andere belemmeringen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven.
Feeling lonely
Loneliness
Lonely
Id267076002
StatusPrimitive
Interpretsemotie
nationale kernset patiëntproblemen inclusief secties ter ordening op basis van de SNOMED-hiërarchie
nationale kernset patiëntproblemen
referentieset voor huisartsen
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
TargetR45.8
RuleTRUE
AdviceALWAYS R45.8
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
referentieset met gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar NANDA-diagnose
Target00053
CorrelationExact match map from SNOMED CT source code to target code
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar Omaha System
Target12
CorrelationNarrow to broad map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierActual problem
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar ICF
Target
CorrelationSNOMED CT source code not mappable to target coding scheme
Target QualifierMap target qualifier not applicable