||
1,2-benzisothiazolin-3-on (substantie)
1,2-benzisothiazolin-3-on
1,2-benzisotiazolin-3-isothiazolinon
1,2-benzisothiazolin-3-one
Id255987009
StatusPrimitive
referentieset met contactallergenen
referentieset met beroepsallergenen
referentieset met allergenen uitgezonderd medicatie
referentieset met gecorreleerde 'mapping' van SNOMED CT allergeen naar hulpstof uit G-standaard
Target
CorrelationSNOMED CT source code not mappable to target coding scheme