|
zelfdestructief gedrag (bevinding)
zelfdestructief gedrag
Het uitvoeren van zelf-geïnitieerde activiteiten met het doel zichzelf pijn te doen of te beschadigen.
zelfdestructief gedrag
Gedrag waarbij iemand zichzelf bewust of onbewust te gronde richt, zoals extreem ongezonde eetgewoonten, zelfverwonding of zelfmoord.
Self-injurious behavior
SIB - Self-injurious behavior
Deliberate self-harm
Self-destructive behavior
Self-abusive behavior
Self-harm
Self damage
Id248062006
StatusPrimitive
nationale kernset patiëntproblemen inclusief secties ter ordening op basis van de SNOMED-hiërarchie
nationale kernset patiëntproblemen
Nursing Health Issues Reference Set
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar ICNP-diagnosen10027424
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
TargetR46.8
RuleTRUE
AdviceALWAYS R46.8
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
SNOMED CT to NANDA correlated map reference set
Target00151
CorrelationPartial overlap between SNOMED CT source code and target code
SNOMED CT to ICF correlated extended map reference set
Targetd5702
CorrelationNarrow to broad map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierICF extent of problem 1-4
SNOMED CT to Omaha correlated extended map reference set
Target1221
CorrelationPartial overlap between SNOMED CT source code and target code
Target QualifierActual problem
|