|
zelfdestructief gedrag (bevinding)
zelfdestructief gedrag
Het uitvoeren van zelf-geïnitieerde activiteiten met het doel zichzelf pijn te doen of te beschadigen.
zelfdestructief gedrag
Gedrag waarbij iemand zichzelf bewust of onbewust te gronde richt, zoals extreem ongezonde eetgewoonten, zelfverwonding of zelfmoord.
Self-injurious behavior
SIB - Self-injurious behavior
Deliberate self-harm
Self-destructive behavior
Self-abusive behavior
Self-harm
Self damage
Id248062006
StatusPrimitive
nationale kernset patiëntproblemen inclusief secties ter ordening op basis van de SNOMED-hiërarchie
nationale kernset patiëntproblemen
Nursing Health Issues Reference Set
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar ICNP-diagnosen10027424
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
TargetR46.8
RuleTRUE
AdviceALWAYS R46.8
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
referentieset met gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar NANDA-diagnose
Target00151
CorrelationPartial overlap between SNOMED CT source code and target code
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar ICF
Targetd5702
CorrelationNarrow to broad map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierICF extent of problem 1-4
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar Omaha System
Target1221
CorrelationPartial overlap between SNOMED CT source code and target code
Target QualifierActual problem
|