||
geheel os metatarsi, exclusief os metatarsi I (lichaamsstructuur)
geheel os metatarsi, exclusief os metatarsi I
geheel middenvoetsbeen, exclusief eerste middenvoetsbeen
gehele metatarsus, exclusief eerste metatarsaal
geheel os metatarsale, exclusief os metatarsale I
Entire lesser metatarsal
Entire LM - Lesser metatarsal
Id244670007
StatusPrimitive
Lateralityzijde
SNOMED CT to ICD-O simple mapC40.3
|