||
fenestratie van chordae tendineae van tricuspidalisklep (verrichting)
fenestratie van chordae tendineae van tricuspidalisklep
fenestratie van chordae tendineae valvea tricuspidalis
Fenestration operation on tricuspid chordae tendinae
Id232793009
StatusDefined