||
structuur van processus spinosus van vertebra cervicalis (lichaamsstructuur)
structuur van processus spinosus van cervicale wervel
processus spinosus van cervicale wervel
processus spinosus van cervicale vertebra
structuur van processus spinosus van vertebra cervicalis
Structure of spinous process of cervical vertebra
Spinous process of cervical vertebra
Id2305000
StatusPrimitive
SNOMED CT to ICD-O simple mapC41.2
|