|
triage (verrichting)
triage
urgentiebepaling
triage
Dynamisch beslisproces waarmee de behoefte aan zorg en urgentie daarvan worden bepaald, bijvoorbeeld bij binnenkomst van een patiƫnt op een afdeling spoedeisende hulp, ter plaatse bij ernstige ongevallen of rampen met meerdere slachtoffers of bij telefonisch contact met een huisartsenpost; ook bij meldingen van huiselijk geweld toegepast om te bepalen of er sprake is van direct gevaar, structurele ernstige onveiligheid of een schadelijke multiproblematische leefsituatie en bij meldingen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over onveilige zorg.
Triage
Id225390008
Statusprimitief
methodeevaluatie
Nursing Activities Reference Set
DHD Verrichtingenthesaurus-referentieset
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar ICNP-interventies10042958
|