|
rouw (bevinding)
rouw
Het geheel van lichamelijke, emotionele, cognitieve, spirituele en gedragsmatige reacties die optreden na het verlies van een persoon met wie een betekenisvolle relatie bestond.
rouw
verwerken van een verlies, bijvoorbeeld bij de dood van een dierbare
Grief finding
Grief observations
Grief
Id224965009
StatusPrimitive
Interpretsemotie
nationale kernset patiëntproblemen
nationale kernset patiëntproblemen inclusief secties ter ordening op basis van de SNOMED-hiërarchie
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
Target
RuleTRUE
AdviceMAP SOURCE CONCEPT CANNOT BE CLASSIFIED WITH AVAILABLE DATA
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
referentieset met gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar NANDA-diagnose
Target00136
CorrelationExact match map from SNOMED CT source code to target code
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar Omaha System
Target11
CorrelationExact match map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierActual problem
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar ICF
Targetb152
CorrelationNarrow to broad map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierICF extent of problem 1-4
|