|||
Paraplegic immobility syndrome of skeletal muscle of lower leg (disorder)
Paraplegic immobility syndrome of skeletal muscle of lower leg
Id2011000146101
StatusDefined