||||
dissociatieve convulsies (aandoening)
dissociatieve convulsies
psychogene niet-epileptische aanvallen
PNEA; aanvallen die lijken op epileptische aanvallen, maar die een psychologische of emotionele oorzaak hebben in plaats van een neurologische; kunnen samengaan met epileptische aanvallen; er zijn aanvallen met heftige emotionele uitingen en bewegingsonrust, waarbij geluiden worden geproduceerd en wilde (meestal niet-ritmische schokkende) bewegingen ontstaan en aanvallen met alleen een bewustzijnsdaling, waarbij de betrokkene soms glijdend onderuitzakt.
Dissociative convulsions
Factitious seizures
Psychogenic seizures
Dissociative seizures
Pseudoseizures
Hysterical seizures
Hysterical fit
Sham seizures
Id191714002
StatusPrimitive
referentieset voor huisartsen
DHD Diagnosethesaurus-referentieset
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
TargetF44.5
RuleTRUE
AdviceALWAYS F44.5
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified