|
humaan immunodeficiëntievirus (organisme)
humaan immunodeficiëntievirus
HIV
hiv
human immunodeficiency virus, het virus dat aids veroorzaakt; door een behandeling met medicijnen kan voorkomen worden dat een hiv-besmetting leidt tot aids
Human immunodeficiency virus
HIV - Human immunodeficiency virus
HIV
AIDS virus
Id19030005
StatusPrimitive
referentieset voor pathologie
referentieset met 'mapping' naar LOINC Part-codesLP38420-3
|