|||
manuele reductie van gesloten fractuur van mediale condyl van humerus (verrichting)
manuele reductie van gesloten fractuur van mediale condyl van humerus
manuele repositie van ongecompliceerde breuk van mediale condyl van opperarmbeen
manuele repositie van ongecompliceerde fractuur van condylus medialis humeri
Manual reduction of closed fracture of medial condyle of humerus
Reduction of closed humeral medial condylar fracture with manipulation
Id18751007
StatusDefined