||
preoperatieve screening (verrichting)
preoperatieve screening
preoperatief onderzoek
POS
preoperatieve screening
POS; onderzoek voorafgaand aan een operatie om te beoordelen of er risico's voor de patiënt zijn door de verdoving en om de patiënt te informeren over de vormen van verdoving; de patiënt vult een vragenlijst in die wordt besproken en er vindt lichamelijk onderzoek plaats, zoals luisteren naar hart en longen, meten van de bloeddruk en bijvoorbeeld bloedonderzoek; er wordt ook gekeken naar het medicijngebruik van de patiënt.
Pre-anesthetic assessment
PAE - pre-anesthetic evaluation
Preanaesthesia evaluation
Id182770003
Statusvoldoende gedefinieerd met noodzakelijke voorwaarden
internationale referentieset voor huisartsen
DHD Verrichtingenthesaurus-referentieset
|