||
structuur van lymfevat van thorax (lichaamsstructuur)
structuur van lymfevat van thorax
vas lymphaticum van thorax
lymfevat van borstkas
thoracaal lymfevat
lymfevat van thorax
vas lymphaticum thoracis
Structure of lymphatic vessel of thorax
Lymphatics of thorax
Lymphatic vessel of thorax
Lymphatic of thorax
Id1765002
StatusPrimitive
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar ICD-OC49.3
|