||
gezondheidsbevordering (regime/therapie)
gezondheidsbevordering
gezondheidsbevordering
Activiteiten die zich richten op de leefstijl of het gezondheidsgedrag van individuen en groepen mensen en die bestaan uit het op systematische wijze ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van preventieprogramma's; één van de functies van de openbare gezondheidszorg, die wordt uitgevoerd door GGD'en en daarnaast ook uitgevoerd binnen de eerste- en tweedelijnszorg.
Health promotion
Health stimulation/nurturance treatments and procedures
Id171434007
StatusPrimitive
General Practice / Family Practice reference set
Global Patient Set
|