||
röntgendoorlichting van urinewegstelsel (verrichting)
röntgendoorlichting van urinewegstelsel
doorlichting van urinewegen
fluoroscopie van systema urinarium
Fluoroscopy - urinary tract
Id169011006
StatusDefined
|