|
telling van kernhoudende erytrocyten (verrichting)
telling van kernhoudende erytrocyten
bepalen van aantal kernhoudende rode bloedcellen
telling van NRBC
Nucleated red blood cell count procedure
Nucleated red blood cell count
Nucleated erythrocyte count
Id165426009
StatusDefined
Methodbepalen
Has specimenbloed