|||
urine-incontinentie (bevinding)
urine-incontinentie
Onvrijwillig en ongecontroleerd verlies van urine.
urineverlies
Ongewild urineverlies, optredend zowel 's nachts als overdag, door lichamelijke, soms psychische oorzaak.
Urinary incontinence
Leaking of urine
Incontinence of urine
Lack of bladder control
Loss of bladder control
Urine incontinence
Unable to hold fluids
Unable to hold urine
Bladder incontinence
Weak bladder
Bladder: incontinent
Unable to control bladder
Unable to prevent bladder emptying
Involuntary urination
Absence of bladder continence
UI - Urinary incontinence
Id165232002
Statusprimitief
locatie van bevindingstructuur van lagere urinewegen
interpreteertblaascontrole
referentieset met verpleegkundige observaties voor thema risico op delier
nationale kernset patiëntproblemen
referentieset met verpleegkundige observaties
nationale kernset patiëntproblemen inclusief secties ter ordening op basis van de SNOMED-hiërarchie
referentieset voor huisartsen
Nursing Health Issues Reference Set
DHD Diagnosethesaurus-referentieset
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar ICNP-diagnosen10025686
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
TargetR32
RuleTRUE
AdviceALWAYS R32
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
referentieset met gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar NANDA-diagnose
Target
CorrelationSNOMED CT source code not mappable to target coding scheme
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar Omaha System
Target4602
CorrelationExact match map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierActual problem
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar ICF
Targetb6202
CorrelationExact match map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierICF extent of problem 1-4
|