|
urine-incontinentie door en volgend op embolisch cerebrovasculair accident (aandoening)
urine-incontinentie door en volgend op embolisch cerebrovasculair accident
urine-incontinentie door en na CVA door embolie
ongewild urineverlies als restverschijnsel van embolisch CVA
Urinary incontinence due to and following embolic cerebrovascular accident
Urinary incontinence as a sequela of embolic cerebrovascular accident
Urinary incontinence as a late effect of embolic cerebrovascular accident
Urinary incontinence following embolic stroke
Id16470211000119100
StatusDefined
Has interpretationgestoord
InterpretsUrinary tract function
SNOMED CT to ICD-10 extended map
TargetR32
RuleTRUE
AdviceALWAYS R32
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
TargetI69.3
RuleTRUE
AdviceALWAYS I69.3
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified