|
geschatte datum van partus (waarneembare entiteit)
geschatte datum van partus
uitgerekende datum van bevalling
geschatte bevallingsdatum
Estimated date of delivery
Estimated date of confinement
EDD - Expected date of delivery
Estimated date of birth
EDC - Expected date of confinement
Due date
Id161714006
Statusprimitief
|