|
achterstand in spraak- en taalontwikkeling (bevinding)
achterstand in spraak- en taalontwikkeling
Achterstand van spraak- en taalontwikkeling, in vergelijking met normale spraak- en taalontwikkeling van zuigelingentijd tot volwassenheid als een resultaat van fasegewijs en normaal proces van groei in overeenstemming met de geschatte leeftijd en groeistadia (ontwikkeling volgens richtlijn van Wiechen).
Delayed speech and language development
Id15431000146107
StatusPrimitive
nationale kernset patiëntproblemen
nationale kernset patiëntproblemen inclusief secties ter ordening op basis van de SNOMED-hiërarchie
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar ICF
Target
CorrelationSNOMED CT source code not mappable to target coding scheme
Target QualifierMap target qualifier not applicable
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar Omaha System
Target17
CorrelationExact match map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierActual problem