||||||
endovasculair herstel van acuut aneurysma van aorta abdominalis met unilaterale vertakte endoprothese van arteria renalis (verrichting)
endovasculair herstel van acuut aneurysma van aorta abdominalis met unilaterale vertakte endoprothese van arteria renalis
EVAR van acuut aneurysma van abdominale aorta met vertakte unilaterale renale stentgraft
endovasculair herstel van acuut AAA met vertakte unilaterale renale stent
Endovascular repair of acute abdominal aortic aneurysm with branched unilateral stent graft of renal artery
Endovascular repair of acute AAA with branched unilateral stent graft of renal artery
Id148871000146103
StatusDefined
Priorityspoedeisend