||
obstipatie (bevinding)
obstipatie
constipatie
verstopping
Trage, moeilijke ontlasting doordat deze te lang in de dikke darm is verbleven door te weinig drinken, weinig vezels in de voeding, te weinig lichaamsbeweging, stress of door sommige medicijnen.
Constipation
Difficulty opening bowels
Difficulty passing stool
Constipated
Difficulty defecating
Costiveness
Difficult passing motion
CN - Constipation
Id14760008
StatusPrimitive
Has interpretationgewijzigd
Interpretsdefecatiepatroon
referentieset met verpleegkundige observaties
referentieset met verpleegkundige observaties voor thema risico op delier
referentieset voor huisartsen
Nursing Health Issues Reference Set
DHD Diagnosethesaurus-referentieset
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar ICNP-diagnosen10000567
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
TargetK59.0
RuleTRUE
AdviceALWAYS K59.0
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
|