|
asthenie (bevinding)
asthenie
krachtsvermindering
Algemene zwakte van het lichaam, verlies van kracht en vermoeidheid.
Asthenia
Lassitude
Weakness
General weakness
Debility
Weakness - general
Feeling weak
Asthenia or weakness is a lack of energy manifested as generalized lack of physical or muscle strength. Asthenia is not necessarily relieved by rest.
Id13791008
StatusPrimitive
referentieset voor pathologie
referentieset voor huisartsen
Nursing Health Issues Reference Set
DHD Diagnosethesaurus-referentieset
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar ICNP-diagnosen10022880
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
TargetR53
RuleTRUE
AdviceALWAYS R53
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
|