||
congenitale afwijking van traansysteem (aandoening)
congenitale afwijking van traansysteem
congenitale anomalie van traansysteem
congenitale malformatie van traansysteem
Congenital anomaly of lacrimal system
Congenital abnormality of lacrimal system
Congenital malformation of lacrimal gland
Id13499006
StatusDefined
referentieset met optometrische diagnosen
DHD Diagnosethesaurus-referentieset
referentieset met complexe door RIVM geautoriseerde nationale 'mapping' naar ICD-10 voor diagnosethesaurus
TargetQ10.6
TermOverige congenitale misvormingen van traanapparaat
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
TargetQ10.6
RuleTRUE
AdviceALWAYS Q10.6
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
|