|
acute verwardheid (bevinding)
acute verwardheid
Beeld van acuut optredende verandering, vaak fluctuerend wat bestaat uit aandachtstoornis en bewustzijnsstoornis en verandering in cognitie (geheugen, oriëntatie, taal) of waarneming.
acute verwardheid
Acute confusion
Id130987000
StatusPrimitive
referentieset met verpleegkundige observaties
nationale kernset patiëntproblemen
nationale kernset patiëntproblemen inclusief secties ter ordening op basis van de SNOMED-hiërarchie
referentieset met verpleegkundige observaties voor thema risico op suïcide
Nursing Health Issues Reference Set
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar ICNP-diagnosen10000449
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
TargetR41.0
RuleTRUE
AdviceALWAYS R41.0
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
referentieset met gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar NANDA-diagnose
Target00128
CorrelationExact match map from SNOMED CT source code to target code
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar ICF
Targetb110+b114
CorrelationNarrow to broad map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierICF extent of problem 1-4
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar Omaha System
Target23
CorrelationNarrow to broad map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierActual problem