|
acute verwardheid (bevinding)
acute verwardheid
Beeld van acuut optredende verandering, vaak fluctuerend wat bestaat uit aandachtstoornis en bewustzijnsstoornis en verandering in cognitie (geheugen, oriëntatie, taal) of waarneming.
Acute confusion
Id130987000
StatusPrimitive
nationale kernset patiëntproblemen
referentieset voor patiëntproblemen inclusief secties van e-overdracht
Nursing Health Issues Reference Set
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar ICNP-diagnosen10000449
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
TargetR41.0
RuleTRUE
AdviceALWAYS R41.0
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
SNOMED CT to NANDA correlated map reference set
Target00128
CorrelationExact match map from SNOMED CT source code to target code
SNOMED CT to ICF correlated extended map reference set
Targetb110+b114
CorrelationNarrow to broad map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierICF extent of problem 1-4
SNOMED CT to Omaha correlated extended map reference set
Target23
CorrelationNarrow to broad map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierActual problem