|
loopt risico op vallen (bevinding)
loopt risico op vallen
neiging tot vallen
valrisico
Een onbedoelde verandering van de lichaamspositie, die resulteert in het neerkomen op de grond of een ander, lager niveau.
At risk for falls
Fall risk
At risk of falls
Id129839007
Statusprimitief
referentieset voor verpleegkundige observaties
referentieset voor verpleegkundige observaties voor thema risico op vallen
nationale kernset patiëntproblemen inclusief secties ter ordening op basis van de SNOMED-hiërarchie
nationale kernset patiëntproblemen
referentieset voor huisartsen
Nursing Health Issues Reference Set
DHD Diagnosethesaurus-referentieset
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar ICNP-diagnosen10015122
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
Target
RuleTRUE
AdviceMAP SOURCE CONCEPT CANNOT BE CLASSIFIED WITH AVAILABLE DATA
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
SNOMED CT to NANDA correlated map reference set
Target00155
CorrelationExact match map from SNOMED CT source code to target code
SNOMED CT to Omaha correlated extended map reference set
Target27
CorrelationNarrow to broad map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierPotential problem
SNOMED CT to ICF correlated extended map reference set
Target
CorrelationSNOMED CT source code not mappable to target coding scheme
Target QualifierMap target qualifier not applicable
|