|
loopt risico op vallen (bevinding)
loopt risico op vallen
neiging tot vallen
valrisico
Een onbedoelde verandering van de lichaamspositie, die resulteert in het neerkomen op de grond of een ander, lager niveau.
At risk for falls
Fall risk
At risk of falls
Id129839007
StatusPrimitive
referentieset met verpleegkundige observaties
referentieset met verpleegkundige observaties voor thema risico op vallen
nationale kernset patiëntproblemen inclusief secties ter ordening op basis van de SNOMED-hiërarchie
nationale kernset patiëntproblemen
referentieset voor huisartsen
Nursing Health Issues Reference Set
DHD Diagnosethesaurus-referentieset
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar ICNP-diagnosen10015122
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
Target
RuleTRUE
AdviceMAP SOURCE CONCEPT CANNOT BE CLASSIFIED WITH AVAILABLE DATA
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
referentieset met gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar NANDA-diagnose
Target00155
CorrelationExact match map from SNOMED CT source code to target code
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar Omaha System
Target27
CorrelationNarrow to broad map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierPotential problem
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar ICF
Target
CorrelationSNOMED CT source code not mappable to target coding scheme
Target QualifierMap target qualifier not applicable
|