||
lekkage van craniële liquor cerebrospinalis door collageendeficiëntiesyndroom (aandoening)
craniële lekkage van liquor cerebrospinalis door collageendeficiëntiesyndroom
cranieel liquorlek door collageendeficiëntiesyndroom
Leak of cranial cerebrospinal fluid due to collagen deficiency syndrome
Cranial cerebrospinal fluid leak due to collagen deficiency
Id1259547007
StatusDefined
SNOMED CT to ICD-10 extended map
TargetG96.0
RuleTRUE
AdviceALWAYS G96.0
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
TargetM35.8
RuleTRUE
AdviceALWAYS M35.8
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified