||||
percutane transluminale ballonangioplastiek van arteria coronariae sinistrae (verrichting)
percutane transluminale ballonangioplastiek van arteria coronariae sinistrae
PTA van LCA
dotteren van linker coronairarterie
Percutaneous transluminal balloon angioplasty of left main coronary artery
Percutaneous transluminal balloon angioplasty of LMCA (left main coronary artery)
Id1222674001
StatusDefined