||
sequentiële anastomose van vrij transplantaat van arteria thoracica interna dextra tussen arteria thoracica interna sinistra en eerste en tweede diagonale takken van ramus descendens anterior van arteria coronaria sinistra (verrichting)
sequentiële anastomose van vrij transplantaat van arteria thoracica interna dextra tussen arteria thoracica interna sinistra en eerste en tweede diagonale takken van ramus descendens anterior van arteria coronaria sinistra
aanleggen van sequentiële anastomose van vrij transplantaat van RIMA tussen LIMA en D1 en D2 van LAD
aanleggen van sequentiële anastomose van vrij transplantaat van rechter arteria mammaria interna tussen linker arteria mammaria interna en eerste en tweede diagonale takken van ramus descendens anterior van linker coronairarterie
Sequential anastomosis of free right internal thoracic artery from left internal thoracic artery to first and second diagonal branches of anterior descending branch of left coronary artery
Sequential anastomosis of free RITA (right internal thoracic artery) from LITA (left internal thoracic artery) to first and second diagonal branches of anterior descending branch of left coronary artery
Sequential anastomosis of free right internal mammary artery from left internal mammary artery to first and second diagonal branches of anterior descending branch of left coronary artery
Sequential anastomosis of free RIMA (right internal mammary artery) from LIMA (left internal mammary artery) to first and second diagonal branches of anterior descending branch of left coronary artery
Id1209061001
StatusDefined