||
sequentiële anastomose van vrij transplantaat van arteria thoracica interna dextra tussen arteria thoracica interna sinistra en eerste en derde diagonale takken van ramus descendens anterior van arteria coronaria sinistra (verrichting)
sequentiële anastomose van vrij transplantaat van arteria thoracica interna dextra tussen arteria thoracica interna sinistra en eerste en derde diagonale takken van ramus descendens anterior van arteria coronaria sinistra
aanleggen van sequentiële anastomose van vrij transplantaat van rechter arteria mammaria interna tussen linker arteria mammaria interna en eerste en derde diagonale takken van ramus descendens anterior van linker coronairarterie
aanleggen van sequentiële anastomose van vrij transplantaat van RIMA tussen LIMA en D1 en D3 van LAD
Sequential anastomosis of free right internal thoracic artery from left internal thoracic artery to first and third diagonal branches of anterior descending branch of left coronary artery
Sequential anastomosis of free RITA (right internal thoracic artery) from LITA (left internal thoracic artery) to first and third diagonal branches of anterior descending branch of left coronary artery
Sequential anastomosis of free RIMA (right internal mammary artery) from LIMA (left internal mammary artery) to first and third diagonal branches of anterior descending branch of left coronary artery
Sequential anastomosis of free right internal mammary artery from left internal mammary artery to first and third diagonal branches of anterior descending branch of left coronary artery
Id1209060000
StatusDefined