|||
aanleggen van sequentiële anastomose van vrije rechter arteria thoracica interna tussen linker arteria thoracica interna en tweede ramus marginalis sinister van ramus circumflexus van linker coronairarterie (verrichting)
aanleggen van sequentiële anastomose van vrije rechter arteria thoracica interna tussen linker arteria thoracica interna en tweede ramus marginalis sinister van ramus circumflexus van linker coronairarterie
aanleggen van sequentiegraft met vrij transplantaat van RIMA tussen LIMA en MO2 en tak van LAD
aanleggen van sequentiële graft met vrij transplantaat van rechter arteria thoracica interna tussen linker arteria thoracica interna en tweede ramus marginalis sinister rami circumflexi van linker coronairarterie en ramus interventricularis anterior
Sequential anastomosis of free right internal thoracic artery from left internal thoracic artery to second obtuse marginal branch of circumflex coronary artery and left anterior descending coronary artery
Sequential anastomosis of free right internal mammary artery from left internal mammary artery to second obtuse marginal branch of circumflex coronary artery and left anterior descending coronary artery
Sequential anastomosis of free RITA (right internal thoracic artery) from LITA (left internal thoracic artery) to OM2 (second obtuse marginal branch) of circumflex coronary artery and LAD (left anterior descending) coronary artery
Sequential anastomosis of free RIMA (right internal mammary artery) from LIMA (left internal mammary artery) to OM2 (second obtuse marginal branch) of circumflex coronary artery and LAD (left anterior descending) coronary artery
Id1201858000
StatusPrimitive