||||
Measurement of staphylolysin antibody (procedure)
Measurement of staphylolysin antibody
Staphylolysin antibody assay
Id117878004
StatusDefined
Methodbepalen
Has specimenserum of plasma