||
hogedosischemotherapie met stamceltransplantatie (verrichting)
hogedosischemotherapie met stamceltransplantatie
hooggedoseerde chemotherapie met stamceltransplantatie
HDCT-SCT
High-dose chemotherapy with stem cell transplant
HDCT-SCT - high-dose chemotherapy with stem cell transplant
Id1172516002
StatusPrimitive
Direct substancedrug of geneesmiddel
Methodtoedienen