||
Gastrogastrostomy stoma (morphologic abnormality)
Gastrogastrostomy stoma
Id115981000146109
StatusPrimitive