|||
percutane radiofrequente ablatie van afwijkend weefsel van schildklier (verrichting)
percutane radiofrequente ablatie van afwijkend weefsel van schildklier
percutane RFA van laesie van thyroïd
percutane RFA van schildklierlaesie
percutane radiofrequente ablatie van laesie van glandula thyroidea
Percutaneous radiofrequency ablation of lesion of thyroid
Id1144494006
StatusDefined