|
totale score van 'Short Nutritional Questionnaire' voor 65+' (waarneembare entiteit)
totale score van SNAQ voor 65+
SNAQ65+-totaalscore
totale score van 'Short Nutritional Questionnaire' voor 65+'
Short Nutritional Questionnaire for age 65+ total score
SNAQ65+ total score
Id108891000146109
Statusprimitief